En gennemsnitlig dansk familie udleder hvert år omkring 2 tons CO2 til atmosfæren i kraft af sit elforbrug. Med GlobalEnergi fra Andel Energi (tidligere SEAS-NVE) kan du træde ud af statistikken og reducere din elrelaterede CO2-udledning til et rundt nul.

Det koster kun 12 øre ekstra per kWh. For en almindelig familie svarer det til en månedlig udgift på cirka 50 kroner.

De 12 øre per kWh går ubeskåret til den uafhængige Klimafond, der investerer pengene i mere vedvarende energi og resultat er, at dit elforbrug ikke længere bidrager til den globale opvarmning.

Tilbuddet GlobalEnergi med abonnement til 0 kr. år 1 gælder for alle medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, men kan først gentegnes 1 år efter sidste gratisperiodes udløb.

Du kan trække donationen fra i skat
Skat har godkendt Klimafonden som almennyttig, hvilket betyder, at du kan få et ligningsmæssigt fradrag for din donation til Klimafonden. Dermed kan din donation netto falde fra 12 øre til ca. 8 øre per kWh.

Sådan gør du:

Klik her og udfyld formularen.