Naturen er i krise, og vi mister arter i et tempo højere end på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie. Klimaforandringerne buldrer afsted. Landbrugets andel af CO2-udledninger står til at vokse frem mod 2030, mens udledningerne af kvælstof til vandmiljøet skaber algevækst, iltsvind og fiskedød. Forurening og bundtrawl ødelægger havnaturen. Og år efter år sættes der rekord for fund af sprøjtegifte i vores drikkevand.

Vi står med andre ord i en natur-, miljø- og klimakrise, og den triste sandhed er, at vi har få år til at vende udviklingen, hvis vi vil sikre en sund og bæredygtig klode til de kommende generationer.

Den grønne dagsorden er i vælgernes top-3

Heldigvis står den grønne dagsorden stadig stærkt, viser ny måling. De seneste år har vi oplevet en stor politisk handlekraft, og aldrig før har så mange mennesker engageret sig i den grønne sag.

Det kommende valg bliver afgørende for at bringe den grønne dagsorden videre frem.

Her er Danmarks Naturfredningsforenings vigtigste bud på, hvad politikerne skal prioritere i næste valgperiode:

Klik på billedet og hent folderen med DNs anbefalinger til den kommende regering.

En dansk naturlov

Danmarks natur har brug for en biodiversitetslov, der sætter bindende mål og sikrer politisk handling.

  • Mål for at gøre 30 procent af Danmarks areal til beskyttet natur - både på land og i havet
  • Planer for hvordan store naturområder genoprettes
  • En redningsplan for Danmarks truede arter.

Beskyt fremtidens drikkevand

Det rene danske drikkevand er en unik ressource, som vi skal værne om.

En ny regering bør beskytte fremtidens drikkevand mod sprøjtegift og andre skadelige kemikalier. Blandt andet ved sprøjtefrie zoner, fremme af økologi og naturområder dér, hvor drikkevandet dannes. Samtidig bør der ydes en særlig indsats for at rense giftdepoter i de områder, hvor fremtidens drikkevand dannes.

Et Danmark uden affald

Danmark er Europamestre i skrald, ifølge Eurostat. Det skal der laves om på!

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler blandt andet, at politikerne sætter mål om at halvere mængden af affald frem mod 2030. Nemme skridt på vejen dertil er retursystemer for emballager til takeaway og internethandel samt mere løssalg og påfyldningsstationer i større supermarkeder.

Stop for bundtrawl i beskyttet havnatur

Naturen i havet er presset. Derfor skal vores kystnære havnatur og naturbeskyttede områder skal være trawlfrie.

Det vil gavne havets dyr og planteliv, hvis 30 procent af havarealet bestod af effektivt beskyttede områder uden bl.a. fiskeri med bundslæbende redskaber.

Af de 30 procent bør en tredjedel udpeges som urørt hav, der beskyttes mod enhver form for udnyttelse.

Landbruget er nøglen til at løse klimaudfordringen

Landbruget fylder over halvdelen af Danmark og står for en stor del af vores samlede CO2-udledning. Derfor er det vigtigt at sætte ind her. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler:

  • udtag 500.000 hektar landbrugsjord til natur, drikkevandsbeskyttelse og skov.
  • indfør CO2-afgift for landbruget på baggrund af individuelle klimaregnskaber.
  • halver klimabelastningen fra husdyrproduktionen i Danmark. Det kan være ved færre dyr, nye fodertyper mm.
  • At landbruget bliver selvforsynende med foder.

alt
Emil Nielsen
Pressechef