I en tid med økonomiske kriser og naturkatastrofer, hvor jordens befolkning netop har rundet 7 mia. mennesker, er det åbenlyst at noget skal ændres.

I dag bruger de rigeste lande 12 gange så mange ressourcer som de fattigste. Den vestlige verden har derfor et særligt ansvar for at nedbringe ressourceforbruget drastisk.

Forbrugsvaner, økonomi og lovgivning er afgørende for borgeres og virksomheders daglige valg. I dag er situationen den, at de forbrugere, der ønsker at handle bæredygtigt, betaler og yder mest.

Der mangler troværdig dokumentation og mærkninger, og vi bliver ofte mødt af vildledende markedsføring.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at de daglige frustrationer bliver erstattet af en bæredygtig adfærd, som vil komme af at det altid er billigst og nemmest at handle bæredygtigt.


Object reference not set to an instance of an object.

Hvad gør vi?

DN mener

  • Det skal altid være billigst og nemmest at handle bæredygtigt
  • Det nuværende forbrug af nye naturressourcer pr. dansker skal reduceres til en fjerdedel inden 2040.

Hvad kan du gøre?