Vi står over for klimaændringer, der vil forløbe med en stor hastighed. Den danske natur er allerede i dag i en ringe forfatning. Og den tilstand bliver i de kommende år forværret som følge af klimaforandringerne.

Naturen er en del af løsningen

Mere natur, der hænger sammen, vil betyde, at dyr, planter og landskaber bliver robuste over for klimaforandringerne. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at en tredjedel af det danske areal skal være naturområder i 2030.

alt
Jens la Cour
EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 45

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening er med til at styrke klimaet lokalt med Klimakommuner.

Danske kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De kan spare på energi, renovere bygninger, købe el-biler og energirigtigt.

En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året.

Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

Klimakommune Plus+

En række klimakommuner tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, som er rettet mod borgere og virksomheder.

Nogle af disse initiativer er værd at anerkende, men det har hidtil ikke været muligt gøre det i klimakommune-konceptet. Det bliver det nu med Klimakommunerne Plus.

Hvad kan du gøre?