Vi har masser af vind i Danmark, og det skal vi udnytte. Vind er en vedvarende energikilde og kan bruges til at mindske udledningen af drivhusgasser ved at erstatte energikilder som olie, kul og naturgas.

Når vind bliver til strøm

Vind bliver ikke til strøm af sig selv. Vi har derfor brug for vindmøller. En vindmølle kan nemlig udnytte vindens energi til at skabe den strøm, som vi alle bruger hver dag.

I Danmark bruger vi allerede en del strøm. Men i fremtiden vil vores behov for strøm blive endnu større, fordi vi i højere grad vil bytte benzinbiler og oliefyre ud med billigere, bedre og mere bæredygtige alternative som elbiler og varmepumper.

Placering er vigtig

Selvom vi i Danmarks Naturfredningsforening ønsker mere vindkraft i Danmark, skal det ikke ske på af bekostning af naturen.

Det er derfor vigtigt, at vindmøllerne ikke bliver placeret i de få af vores naturområder og landskaber, som endnu er uforstyrret af tekniske anlæg.


Hvad gør vi?

Vi arbejder for en bæredygtig energiforsyning i Danmark, som er baseret på fornybare energikilder. Det mener vi, vindkraft er en vigtig del af

Vedvarende energikilder som vindenergi har fremgang i Danmark, men det går for langsomt.

Vi lægger derfor pres på politikerne for at sørge for, at de sætte farten op.

DN mener

  • at vindkraft skal drive omstillingen til vedvarende energi.
  • at vindmøller skal stå udenfor Danmarks naturområder.

alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

Hvad kan du gøre?