Handicappede må færdes med kørestole og 3-hjulede knallerter på strandbred uden bevoksning. Og i klitområder, der er fredede, kun på anlagte veje.

På strandarealer, som inden 1916 blev udlagt som have, eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, må du ikke færdes, med mindre ejeren giver tilladelse.

På privatejede strandbredder, kyster og klitter må du ikke opholde dig eller bade nærmere end 50 meter fra beboelsesejendomme. Ejeren må ikke forhindre eller vanskeliggøre adgang til stranden.

Sove på stranden

Du må bade og opholde sig på stranden i kortere tid – det vil sige ikke over "en dag", men gerne om natten. Du må derfor gerne sove på stranden – også i sovepose – men du må ikke sætte telt eller lignende op.

Du må have en båd uden motor, som for eksempel en kajak, liggende på strandbredden under dit ophold på stranden.

Du må også gerne tænde bål, men hold øje med om, der er skilte, der advarer om brandfare.

Ride på stranden

Du må ride på stranden i perioden fra den 1. september til den 31. maj - men kun på arealer, hvor der ikke er bevoksning, og hvor der er lovlig adgang.