Hvad er det åbne land?

Hvis et område ikke ligger i byen, i bymæssig bebyggelse eller i et sommerhusområde, ligger det i det såkaldte åbne land.

I det åbne land kan du frit færdes på veje og stier til fods, på cykel eller i kørestol.

Ridning er også tilladt, medmindre ejeren har skiltet mod det.

Adgang til fods og på cykel kan kun forbydes med skilte, hvis:

  • det i særlig grad generer privatlivets fred
  • det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området
  • der er behov for at beskytte plante- og dyreliv
  • det er dage, hvor jagt eller intensivt landbrugsarbejde er i gang

Særligt for privatejede veje og stier

På private veje og stier kan ejeren desuden midlertidigt forbyde adgang på dage

  • hvor der holdes selskabsjagt
  • i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7, når der er bukkejagt
  • hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde