Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og hjælp os med at beskytte havet. Hvis naturens tilbagegang i de danske farvande skal vendes, skal Danmark mindst beskytte 30 procent af havet.

I dag er kun få procent af havet omkring Danmark reelt beskyttet.

Vær med til at beskytte Danmarks sidste vildmark

Danmarks Naturfredningsforening tror på, at der er plads til den vilde natur i Danmarks have.

Vi arbejder for:

  • At få beskyttet 30 procent af havet i tråd med anbefalingerne i FN's Biodiversitetskonvention.
  • At mindst ti af de 30 procent bliver decideret urørt hav.
  • At vende tilbagegangen i havet: I dag er syv ud af otte af de naturtyper, der findes i havet, i tilbagegang.