Bioenergi er en fælles betegnelse for biomasse og biogas. I modsætning til mange andre former for vedvarende energi afhænger bioenergi ikke af vejret. Det er en kæmpe fordel i et land som vores, hvor man aldrig kan stole på vejrudsigten, fordi vejret skifter, som vinden blæser.

Men selvom bioenergi er betegnet som vedvarende energi, kan brugen af det stadig have konsekvenser for naturen, biodiversiteten og miljøet.

Vi mener derfor, at det er vigtigt, at bioenergi i fremtiden produceres med respekt for naturen, og ikke på bekostning af den.

Biomasse

Hvad er biomasse egentlig? Biomasse er kort sagt alle former for organisk materiale, som dannes ved planters fotosyntese. Det kan derfor både være halm fra landbruget, brænde fra skovbrug eller bionedbrydeligt affald.

Biogas

Biogas er mere eller mindre genbrug af landbruget og samfundets restproduktion, og derfor er det sund fornuft at udnytte det.

Gassen produceres ved hjælp af biogasanlæg, som omdanner dit bioaffald, biomasse og husdyrgødning til gas, som herefter bruges til energiproduktion.


Hvad gør vi?

DN mener

  • at al husdyrgødning så vidt muligt skal afgasses
  • at den biomasse, der egner sig, skal afgasses
  • at alt bionedbrydeligt affald skal afgasses

Dette betyder, at der i fremtiden er behov for en højere grad af sortering af affald, end det er tilfældet i dag.

alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

Hvad kan du gøre?