• Vores lokale frivillige gennemgår hvert år mellem 15.000 og 20.000 sager om året. Vi sender klager til Natur- og miljøklagenævnene i et par hundrede sager. Af dem vinder vi ca. 60 procent.
  • Med vores fredningsarbejde er vi med til at sikre naturværdier for eftertiden.
  • Gennem politisk lobbyarbejde forhindrer vi forringelser af natur- og miljølovgivningen.
  • Med slagkraftige kampagner slår vi til lyd for en bedre balance mellem natur og landbrug og skaber folkelig bevidsthed om blandt andet biodiversitet, sprøjtegift, mikroplast.
  • Vi har en sund økonomi og et stigende medlemstal med pt. 130.000 medlemmer.

Historiske resultater

1940: Fredning af Skagens Gren

En af landets mest besøgte naturattraktioner blev fredet efter, at det i 1936 kom frem, at der skulle bygges 1000 sommerhuse på Grenen. Der var ikke penge i statskassen til en fredning, så DN tog initiativ til en landsindsamling og fik i 1940 penge nok til at frede 262 ha. Siden er et større område fredet.

1983: Fredning af Høje Møn og Møns Klint

Måske Danmarks smukkeste og mest særprægede naturområder Høje Møn og Møns Klint besøges årligt af mere end 200.000 mennesker. Høje Møn består i stor udstrækning af kridt, som blev skubbet op af isen hen imod sidste istids slutning for 16-17.000 år siden. Klinten og Høje Møn blev fredet i 1983.

1992: Fredning af Vestamager

Som noget helt enestående for en hovedstad ligger der få kilometer fra Rådhuspladsen i København et storslået naturområde med et væld af sjældne fugle og planter og masser af åben himmel - med udsigt til byens skyline.