LOKALE SAGER. Hvert år gennemgår vores lokale frivillige omkring 15.000 myndighedsafgørelser. I 2018 sendte vi klager til Natur- og miljøklagenævnene i 170 af sagerne, og af dem vandt vi ca. 85 procent.

FREDNINGER. Med vores fredningsarbejde er vi med til at sikre naturværdier for eftertiden. Vi rejser 4-5 nye fredningssager om året.

POLITISK LOBBYARBEJDE. Vi forhindrer forringelser af natur- og miljølovgivningen gennem politisk lobbyarbejde.

KAMPAGNER. Gennem slagkraftige kampagner skaber vi folkelig bevidsthed om blandt andet biodiversitet, sprøjtegift og klima.

MEDLEMMER. Vi har en sund økonomi og et stigende medlemstal med omkring 135.000 medlemmer.

Sociale medier og e-mail

+113.000 følgere på Facebook.

+52.800​ følgere på Instagram.

+15.000 følgere på LinkedIn.

+130.000 modtagere af nyhedsbrev.


Historiske resultater

1940: Fredning af Skagens Gren

En af landets mest besøgte naturattraktioner blev fredet efter, at det i 1936 kom frem, at der skulle bygges 1000 sommerhuse på Grenen. Der var ikke penge i statskassen til en fredning, så DN tog initiativ til en landsindsamling og fik i 1940 penge nok til at frede 262 ha. Siden er et større område fredet.

1983: Fredning af Høje Møn og Møns Klint

Måske Danmarks smukkeste og mest særprægede naturområder Høje Møn og Møns Klint besøges årligt af mere end 200.000 mennesker. Høje Møn består i stor udstrækning af kridt, som blev skubbet op af isen hen imod sidste istids slutning for 16-17.000 år siden. Klinten og Høje Møn blev fredet i 1983.

1992: Fredning af Vestamager

Som noget helt enestående for en hovedstad ligger der få kilometer fra Rådhuspladsen i København et storslået naturområde med et væld af sjældne fugle og planter og masser af åben himmel - med udsigt til byens skyline.

2011: Fredning af Madsebakke

Ved Bornholms nordspids, mellem Hammershus og Allinge-Sandvig, ligger et enestående område med helleristninger. Det er et af Nordens vigtigste områder med helleristninger fra bronzealderen, og et vigtigt kultsted for vores forfædre. Det botanisk værdifulde landskab omkring helleristningerne, er fredet i flere omgange så det samlede fredede område i dag omfatter over 200 ha.

2013: Fredning af Brorfelde

Brorfelde Observatorium ligger på i et smukt og stærkt kuperet landskab på toppen af en bakke. Og det er et af de mørkeste steder i Danmark. Derfor var det i årevis ideelt som observatorium for Københavns Universitets forskere, når universets mysterier skulle udforskes. Senere var det feltstation for de studerende. Fredningen sikrede at stedet i dag er oplevelsescenter med fokus på astronomi, geologi, natur og teknik.