3 gode grunde til at blive en del af vores fællesskab

 1. Bliv en del af den eneste danske forening, som kan rejse fredningssager og sikre landets unikke og dyrebare naturområder for fremtiden
 2. Danmarks Naturfredningsforening har allerede sat et synligt spor i den danske natur. Ca. 5% af Danmark er fredet i dag
 3. Giv naturen en stemme og bliv en del af landets største natur- og miljøorganisation

Over 10.000 andre har allerede meldt sig ind i 2018


Dette har vi opnået de seneste to år

 • Sat sprøjtegift på dagsordenen og højnet danskernes efterspørgsel efter økologi i Øktoberkampagnen
 • Sammen med 200.000 danskere fjernet 173 ton affald fra den danske natur til Affaldsindsamlingen
 • 14.000 giftfrie haver, hvor haveejere har valgt at droppe giften i deres haver
 • Afholdt Naturens Dag med 250.000 deltagere

Det går din støtte til

 • Fredning af Danmarks naturperler til glæde for os alle i fremtiden
 • Danmarks Naturfredningsforening taler naturen og miljøets sag over for beslutningstagere både lokalt og nationalt
 • Vi inviterer hvert år børn og voksne med på 1.000 gratis guidede ture og udflugter i den danske natur, så de rigtigt kan boltre sig
 • Kampen mod klimaforandringer, hvor vi samarbejder med landets kommuner om at reducere deres årlige CO2-udslip
 • I Danmarks Naturfredningsforening vil vi have rent drikkevand. Derfor arbejder vi intensivt for at beskytte vores grundvand og drikkevand.
 • Danmarks Naturfredningsforening arbejder for mere skov og mere natur, så de truede vilde dyr kan få bedre levesteder og livsvilkår.