GIV NATUREN LOV!

Danmark er et af de lande med mindst EU-beskyttet natur. Og vi mister dyre- og plantearter i et skræmmende tempo. Kirkeuglen og hasselmusen er truede. Det samme er en lang række sommerfugle og vilde bier.

Tænk hvis en lov kunne hjælpe med at stoppe biodiversitetskrisen ...

Det kan en Dansk Naturlov!

Loven skal sikre mere plads til naturen og indeholde et mål om at gøre 30 procent af Danmarks areal til beskyttet natur - både på land og i havet.

Med din underskrift er du med til at fortælle landets politikere, at naturen skal have sin egen lov. For en Dansk Naturlov kan være med til at redde de truede dyr og planter og sikre en rig og mangfoldig natur til vores børn og børnebørn.


Naturen får frirum i Danmarks naturnationalparker

15 områder i Danmark skal reserveres til vores fantastiske natur. Områderne kaldes naturnationalparker og vil som nogle af de eneste steder i Danmark have naturen som førsteprioritet. Landbrug, skovbrug og industri bliver udelukket, og naturen får lov at råde. Med andre ord får vores pressede danske dyr og planter endelig plads og flere levesteder.

I naturnationalparkerne vil man kunne opleve:

  • Områder dedikeret til uafbrudt natur, som giver friluftslivet idéelle rammer.
  • Hårdføre græssende dyr som heste, kvæg eller bisonokser, der lever i og med naturen hele året rundt, og hvis trivsel er i hovedfokus.
  • Flere blomster, insekter og mere liv, end vi er vant til.

Læs mere om naturnationalparkerne og få svar på dine spørgsmål om adgang, dyr og naturen.