Vidste du, at over 2.000 arter er truede i Danmark?

Hasselmus, skovmår, hedepletvinge og hjortetunge er navnene på nogle af de arter, der er i fare for at forsvinde fra Danmark på kort eller længere sigt. En natur uden disse og mange andre arter er en fattigere natur, og det gør også danskerne fattigere.

1000 gratis naturoplevelser - hvert år!

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening får du adgang til over 1000 ture ud i den danske natur - hvert år.