Det går pengene til

Naturen har brug for din hjælp!

Arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. 1.844 arter er lige nu i fare for at forsvinde fra Danmark.

Det gælder for eksempel hasselmusen, kirkeuglen og flere sommerfuglearter. Og mange, mange flere.

Arterne indgår alle i økosystemer, som er helt afgørende for liv på jorden. Vi mennesker er også afhængige af dem.

Økosystemerne leverer tjenester til os som rensning af vand, jord og luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder. Derfor har arternes og levestedernes forsvinden også stor betydning for vores samfund.

Ifølge forskerne er tabet nu så omfangsrigt, at der er tale om en biodiversitetskrise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.

Men heldigvis kan vi stadig nå at vende udviklingen. Naturen kommer tilbage, når vi stopper skadelige aktiviteter og genopretter ødelagte økosystemer.

Derfor har vi brug for din hjælp! Kæmp med os for at beskytte vores fantastiske natur.

Du kan også give et helt særligt bidrag

Hvorfor støtte Danmarks Naturfredningsforening?

Danmarks Naturfredningsforening har eksisteret i mere end 110 år. Vi er Danmarks største grønne forening, og i årtier har vi stået sammen med vores medlemmer i kampen for en vildere natur, et renere miljø og en bæredygtig fremtid.

Og når vi står sammen kan det mærkes.

Eksempelvis når vi arbejder politisk både lokalt og nationalt for at sikre naturen, miljøet og klimaet de allerbedste vilkår.

Eller når vores kampagner samler folk på tværs af alder og regioner - så vi sammen årligt fjerner tonsvis af affald i naturen, slipper naturen fri i vores haver og altankasser eller hopper i havet for at beskytte vores hårdt pressede havnatur.

Danmarks Naturfredningsforening modtager ikke tilskud fra det offentlige, og derfor er vores arbejde for natur, miljø og klima helt afhængigt af støtte fra private.

Jo flere vi står sammen, desto større forskel kan vi gøre. Derfor har vi brug for din hjælp. Din støtte gør en forskel!