Som medlem får du flere grønne fordele

Sammen skaber vi ægte, grøn forandring!

1.844 arter af dyr og planter er i fare for at forsvinde fra Danmark.

Over halvdelen af vores aktive drikkevandsboringer er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer.

Og hvert år pløjer fiskeri med bundtrawl store dele af havbunden op, der er spisekammer for utallige dyr og planter.

Men sammen kan vi stadig nå at vende udviklingen!

Ved at give naturen mere plads på land og i havet kan vi løse vores tids største kriser - biodiversitetskrisen, klimakrisen og truslen mod det rene drikkevand.

Bliv en del af Danmarks største grønne fællesskab i dag og vær med til at skabe grøn forandring.

Det går din støtte til

Som medlem gør du en forskel: Se videoen med de nyeste resultater

Flere gode grunde til at blive medlem