Som medlem får du flere grønne fordele

Sammen skaber vi grøn forandring

Naturen, klimaet og det rene drikkevand er under et voldsomt pres:

  • Naturen mangler plads, og tusindvis af dyr og planter er i tilbagegang og i fare for helt at forsvinde.
  • Vores forbrug af ressourcer er alt for højt til, at naturen kan følge med. Der er behov for nye løsninger, så vi kan passe godt på klimaet.
  • Vandet i vores undergrund er mange steder så forurenet, at det ikke længere kan drikkes.

Kriserne for vores drikkevand, natur og klima kan ikke løses uafhængigt af hinanden. Kun ved at finde sammenhængende løsninger, kan vi vende udviklingen og sikre fremtiden for kommende generationer.

Når du bliver medlem af Danmarks Naturfredningsforening bliver du samtidig medlem af Danmarks største grønne fællesskab på mere end 130.000 medlemmer.

De kommende år er afgørende for, at vi får vendt udviklingen og bringer vores natur og samfund i balance. Derfor vil vi gerne byde dig velkommen ind i vores fællesskab.

Det går din støtte til

Som medlem gør du en forskel: Se videoen med de nyeste resultater

Flere gode grunde til at blive medlem