Hvem arbejder lokalt?

Danmarks Naturfredningsforening er en stor forening med 130.000 medlemmer og 1300 frivillige, der er organiseret i 96 lokale afdelinger. Dermed er vi repræsenteret i næsten alle landets 98 kommuner.

Det er de lokale afdelinger, der med støtte fra faglige medarbejdere i foreningens sekretariat, vurderer, om og hvordan foreningen går ind i en lokal sag.

De lokale afdelinger består af personer fra lokalsamfundet, der interesserer sig for natur og miljø, og som følger den lokale udvikling på området.

Hvert år gennemgår disse frivillige aktive omkring 15.000 lokale sager.

Hvordan arbejder vi lokalt?

Når vi arbejder med lokale sager, sker det både ved at deltage i den lokale politiske debat, ved at indsende høringssvar til myndigheder og i sidste ende klage til klagenævnene.

Vi har lige som alle andre danskere mulighed for at afgive høringssvar, når forslag til planer eller afgørelser sendes i offentlig høring.

Desuden har vi sammen med andre natur- og miljøorganisationer, med en væsentlig interesse i sagens udfald, mulighed for at klage over en række afgørelser som forringer natur og miljø.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Efterfølgende skal Natur- eller Miljøklagenævnet vurdere sagen og træffe en afgørelse.

Hvor meget gør vi?

Vi modtager orientering om mange tusinde afgørelser om året. De lokale afdelinger vurderer så vidt muligt, om afgørelserne udgør et problem for natur og miljø.

Det resulterer hvert år i mange hundrede høringssvar, læserbreve, møder og lignende.

Kun få af disse sager resulterer i regulære klager til klagenævnet. I 2016 indsendte foreningen 155 klager til behandling hos klagenævn og myndigheder.

Hvad får vi ud af det?

I mange tilfælde lykkedes det afdelingerne at påvirke lokale projekter i en mere miljøvenlig retning gennem høringssvar og dialog med myndigheder og andre involverede.

Ud af de 155 klager, som foreningen indsendte i 2016, fik vi medhold eller delvist medhold i 58 pct. af klagerne - og fik dermed enten omgjort eller ændret myndighedernes afgørelse til fordel for natur og miljø. Det er vi stolte af.

I gennemsnittet får kun omkring 23 pct. af klagerne medhold eller delvist medhold i deres klager til klagenævnene.

Se klagestatistik 2017

Se klagestatistik 2016

Se klagestatistik 2015