4 fordele for naturen, dig og dine arvinger

Hvis du ønsker at give en testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening, så får du følgende fordele:

  • Du støtter naturen, miljøet og klimaet, og lader din stemme blive hørt i fremtiden.
  • Du kan få gratis advokatrådgivning, så testamentet er rigtigt ift. din situation og er juridisk korrekt.
  • Du kan få op til 5.000 kroner i tilskud til at oprette dit testamente.
  • Du kan måske spare dine nærmeste for arveafgift og give en ekstra gave til naturen ved at bruge 30%-løsningen.

Din testamentegave går til et godt formål

Når du giver en testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening, støtter du op om vores arbejde for:

  • En rig og mangfoldig natur med flere og bedre levesteder til truede dyr og planter.
  • En bæredygtig fremtid, hvor Danmark bidrager til at løse klimakrisen bl.a. ved at omlægge arealer til vild natur.
  • Et sundt og rent miljø, så vores børn og børnebørn og dem, der kommer efter, har adgang til rent drikkevand.
  • Et Danmark med mere vild natur og flere og større naturoplevelser.

Vil du høre mere om at testamentere til naturen og få 5.000 kroner i tilskud til at oprette dit testamente hos en advokat?