6. februar 2022 10:00
Mødested: ca. 100 meter nordvest ad Nattergalestien fra krydset ved den høje P-plads.
Vær med til at fælde, slæbe, bygge og hygge i den fredede stævningsskov. Traditionel bæredygtig skovdrift med god natur.
Vi byder på gode oplevelser og mulighed for at lære og blive inspireret - og få styrke og smidighed. Lån redskaber; tag selv termodrik og arbejdshandsker med.

6. februar 2022 10:00 - 15:00

"Boserup Stævningslaug" hjælper skoven med at opnå den variation og rige natur, der er karakteristisk for den særlige naturtype "stævningsskov".

Og vi laver forsøg med hvad, der giver hvilke resultater. Lauget inviterer dig til at opleve en sjov og anderledes form for motion og styrketræning i den særlige kulturtype - stævningsskov.

Et areal mellem Snosti og Nattergalesti er fredet som "askestævningsskov" - og der boltrer vi os - sammen med Naturstyrelsen, diverse fugle, dyr, svampe og planter med særligt forhold til den interessante gammeldags driftsform.

Se mere: https://kulturlandskab.org/temaer/skov/boselaug/februarstaevning-2022/

I pauserne kan du tale med kendere af de særlige naturværdier og kulturtraditioner, der hører til stævningsskoven.

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig