1. april 2020 17:00
3300 Frederiksværk, Gjethusga...
Gjethuset. Gjethusgade 1, 3300 Frederiksværk
Foto: Niels Christian Laursen
Skal Halsnæs kommune være naturkommune?
Gjethuset i Frederiksværk er igen i år rammen om et stort DN-arrangement.
Naturen i Halsnæs er flot, kyst, skov, hede, overdrev, mose og åbent land mellem bysamfundene. Desværre er mange arter truede.

Der vil være paneloplæg, debat og boder med oplysning.

1. april 2020 17:00 - 20:00

Skal Halsnæs være Naturkommune?
Gjethuset danner igen i år rammen om Danmarks Naturfredningsforenings store åbne arrangement.
I år er det naturen, vi sætter i centrum.
Borgmester Steffen Jensen byder velkommen sammen med formanden for DN Halsnæs.
Ved paneldebat mellem udvalgsformand, viceborgmester Anja Rosengren, formanden for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang og en naturplejer bringes naturens status, planer og visioner for naturen i spil.
Biodiversitet, naturpleje, vildere natur, fredninger, vores drikkevand, sprøjtning, giftfri haver, evighedstræer, skoven, skovrejsning, kommuneplanen og strategier for udvikling af naturen er blandt de emner, der vil blive bragt i spil.
Der vil være boder med fortælling om sommerfugle, evighedstræer, giftfri haver og grundvandet, vores drikkevand i pausen.
Herefter et spændende oplæg om ”Vild med Vilje” af Rikke Milbak, debat herefter.
Der vil blive udleveret spisebilletter til de første 150 deltagere.

Gjethusgade 1, Frederiksværk 3300

DN Halsnæs
  • Tilmelding ikke nødvendig