10. maj 2023 19:00
2990 Nivå, Niverødvej 4
Foran stationsbygningen.
Vi mødes ved Nivå Station, Niverødvej 4., hvor vi får en kort introduktion til turen af vores dygtige turleder, Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden. Turen på 4-5 km fører os ud over det åbne land langs Nivåen til Tangen og til kystens mangfoldige fugleliv. Husk praktisk fodtøj og kikkert.

10. maj 2023 19:00 - 22:00

Turen er arrangeret i samarbejde med DN Fredensborg. Vi mødes ved Nivå Station, Niverødvej 4., hvor vi får en kort introduktion til turen af vores meget kompetente turleder, Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden. Turen på 4-5 km. fører os ud over det åbne land langs Nivåen til Tangen. Her tager vi ophold på den flotte
udsigtsplatform for at iagttage det mangfoldige fugleliv, der udspiller sig her. Naturområdet langs kysten umiddelbart syd for Nivå Havn består af
strandenge, vandhuller, rørskov og å. Hovedparten af naturreservatet er strandeng, som er tilgroet med tagrør. Syd for tangen er der egentlig rørskov med flere åbne vandflader. Vandfladerne i selve Nivå Bugt er velegnede til fouragering og rast for ænder og andre vandfugle. Til turen anbefales praktisk fodtøj og kikkert. Hvis man ingen kikkert har, kan man låne af arrangøren.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Søren Funch Vinding DN-Egedal

Niverødvej 4, Nivå 2990

DN Egedal
  • Tilmelding ikke nødvendig