4. november 2020 19:00
4180 Sorø, Frederiksvej 27
Sorø Kultur- og Fritidshus (Værkerne), Frederiksvej 27, 4180 Sorø - Salen
Portrætfoto af aftenens foredragsholder, Line Marschner. Fotograf Naja Algreen Suhr Foto: Naja Algreen Suhr
Pga. den fortsatte risiko for spredning af COVID-19 er årsmødet 2020 udskudt til foråret 2021. Dato udmeldes senere
Foredrag og Årsmøde i DN Sorø d. 4 november 2020 kl. 19.00.
Aftenens møde starter med et foredrag af kunsthistoriker mag.art. Line Marschner om "Hvordan naturens rum kan påvirke os".

4. november 2020 19:00 - 22:00

Aftenens møde starter med et foredrag af kunsthistoriker mag.art. Line Marschner om "Hvordan naturens rum kan påvirke os". Derefter en kort pause, hvor DN serverer lidt frugt og en forfriskning, hvorefter selve Årsmødet med dagsorden iflg. vedtægterne afholdes kl. 20:30. Det indebærer forelæggelse og debat om den skriftlige beretning, som formanden Niels Hilker på selve mødet vil udbygge og supplere med en mundtlig beretning.

DN Sorø håber at se mange denne aften, som er en god anledning til at møde andre af Sorø Kommunes naturinteresserede. På Årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, ligesom det vil være muligt at tilslutte sig en af DN Sorøs mange arbejdsgrupper.

Pga. corona restriktionerne er antallet af deltagere begrænset til 50, hvorfor det kun er medlemmer af DN med bopæl i Sorø Kommune, som kan deltage og kun ved forudgående tilmelding, se nedenfor.

Frederiksvej 27, Sorø 4180

DN Sorø
  • Tilmelding

    Pga. corona restriktionerne er antallet af deltagere begrænset til 50, hvorfor det kun er medlemmer af DN med bopæl i Sorø Kommune, som kan deltage og kun ved forudgående tilmelding til dnsoroe@dn.dk. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet og du får besked, hvis du kommer på venteliste. Angiv meget gerne dit medlemsnummer til DN i tilmeldingen. Nummeret står på bagsiden af Natur & Miljø, umiddelbart over navnet.