30. april 2021 19:00
Mødested og tid meddeles sammen med indkaldelsen
Foto: Sten Søndergaard
DN VESTHIMMERLANDS ÅRSMØDE DEN 3. NOVEMBER 2020 ER UDSAT

30. april 2021 19:00 - 21:30

På grund af stigende Covid-19 smittetryk har bestyrelsen på sit møde 21. oktober 2020 besluttet at udsætte årsmødet.
DN's vedtægter fastslår, at årsmødet skal være holdt inden udgangen af november måned. Danmarks Naturfredningsforenings advokat Peter Lambert har imidlertid i lyset af Corona-pandemien vurderet, at afdelingerne kan vælge at udsætte årsmødet, så det afholdes senest inden 1. maj 2021.
Bestyrelsen følger situationen og indkalder til årsmødet, så snart det må vurderes sikkert.

DN Vesthimmerland
  • Tilmelding ikke nødvendig