29. november 2020 14:00
4400 Kalundborg, Klosterparkv...
Skolen på Herredsåsen - festsalen i hus 2 - Herredsåsen 5, 4400 Kalundborg
DN Kalundborg hjælper de vilde blomster på vej i grøftekantsstrækning på Ågårdsvej Foto: Susanne Ladefoged
OBS - OBS - OBS
Årsmødet er flyttet fra Kalundborg Forsyning grundet COVID-19.

29. november 2020 14:00 - 17:00

OBS - OBS - OBS
Årsmødet flyttes til Skolen på Herredsåsen, da det grundet sikkerheden omkring drikkevand contra COVID-19 ikke er muligt, at afholde årsmødet på Kalundborg Forsyning
Årsmødet indledes med et debatmøde, hvor vi håber, at mange vil gå aktivt ind i debatten, som forestås af:

- Lodsejer David Katznelson fortæller om at omlægge sit landbrug på Røsnæs til ren natur.
- Naturvejleder Morten Lindhard - hvordan genskaber vi økosystemer, der bevarer biodiversiteten.
- Næstformand i DN Kalundborg Ulrik Heimann lægger op til debat om, at mangfoldiggøre sin have.


Efterfølgende årsmøde i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens årsberetning
Valg af bestyrelsesmedlemmer /suppleanter
Forslag fra medlemmerne - skal være formanden i hænde skriftligt senest 1 uge før mødets afholdelse.
Eventuelt

Grundet COVID-19 spørger vi dig om navn og tlf i tilfælde af, at vi får brug for at kontakte dig, såfremt det skulle vise sig, at en deltager testes positiv

Klosterparkvej 5, Kalundborg 4400

DN Kalundborg