5. november 2020 19:00
Mødet er udsat til 4. marts 2021 - nærmere info kommer til den tid.
UDSAT: Grundet corona udsættes årsmødet til den 4. marts 2021.

5. november 2020 19:00 - 21:30

Der afholdes generalforsamling på hotel Sinatur . Mødet indledes med et foredrag af om etablering af sammenhængende natur ved bl.a. afgræsning, ved Bo Levesen, biolog i Vejle Kommune. Derefter er der generalforsamling og kaffe og kage.

DN Nyborg
  • Tilmelding ikke nødvendig