21. oktober 2020 19:00
2620 Albertslund, Skolegangen 1
Mødestedet bliver i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund i stuen, hvor der er café. Gennem centret og forbi apoteket.
Stor Gyvelkvæler - meget sjælden, rødlistet og totalfredet. Den vokser i Albertslund. Du kan høre om denne og om andre spændende ting fra vores kommunes natur ved det indledende oplæg på mødet. Foto: Poul Evald Hansen
Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening Albertslund
Dagsorden i henhold til DNs vedtægter. Vi indleder med et oplæg af Jacob Ruskov-Nielsen, der er nyansat biolog i kommunen. Han vil fortælle om sit arbejde og ikke mindst den nye naturplan. Herefter er der ordinær generalforsamling.

21. oktober 2020 19:00 - 21:30

Mødet bliver i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund i caféen i stuen.
Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund har eksisteret siden 1977 og er højt profileret omkring natur, miljø og klima i kommunen. Vi samarbejder med myndigheder og andre grønne organisationer via Albertslund Naturgruppe, der svarer til Grønt Råd i andre kommuner, men har større indflydelse, fordi vi diskuterer den praktiske udførelse af tingene direkte.
Mød op og overvej eventuelt også, om det var noget for dig at blive aktiv i bestyrelsen. Hvis du ikke er medlem af DN, så overvej at blive det. Mødet er åbent, men kun medlemmer af DN bosat i Albertslund har stemmeret.

Den ordinære generalforsamling følger DNs standartvedtægter med bestyrelsesberetning, valg, forslag fra medlemmerne og eventuelt. 3 af de 9 ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle suppleanter er på valg. Der er tradition for, at suppleanterne inddrages i bestyrelsesarbejdet i det omfang, de ønsker det.

Skolegangen 1, Albertslund 2620

DN Albertslund
  • Tilmelding

    På grund af coronasituationen er der tilmelding til årsmødet. Meld jer til i så god tid som muligt, så vi om muligt kan finde et større lokale, hvis nødvendigt. Tilmelding senest 18-10-2020. Hvis der er plads med overholdelse af Coronareglerne, vil folk dog blive lukket ind, selv de ikke har tilmeldt sig. Tilmelding: poulevaldhansen@hotmail.com eller tf. 53614362 (opringning eller SMS),.