29. oktober 2020 17:30
2100 København, Masnedøgade 20
På grund af coronasituationen er der et begrænset antal pladser i mødelokalet og tilmelding er derfor nødvendig. Kun de der får en bekræftelse på tilmeldingen kan deltage i mødet. Mødet kan også følges på Zoom. Tilmeldingen sker på koebenhavn@dn.dk senest tirsdag den 27. oktober 2020.

29. oktober 2020 17:30 - 21:00

OBS:
LÆS DET FULDE PROGRAM HER: https://koebenhavn.dn.dk/nyheder/nyheder/%C3%A5rsmoede-2020/


Ordinært møde (kl. 17:30 – 19:00)
0. Valg af dirigent og referent
1. Beretning
2. Valg til bestyrelsen
3. Indkomne forslag fra medlemmerne
4. Eventuelt

Fagligt møde (kl. 19:00-21:00):
Vi præsenterer DN Københavns nye forslag til "Strategi for natur og fredninger", og der bliver lagt op til diskussion. Glæd dig!


OBS:
LÆS DET FULDE PROGRAM HER: https://koebenhavn.dn.dk/nyheder/nyheder/%C3%A5rsmoede-2020/

Masnedøgade 20, København 2100

DN København