19. maj 2021 17:00
8320 Mårslet, Bedervej 101
Mødested: P-pladsen ved Vilhelmsborg Ridecenter.
null Foto: null
På turen gennem Wilhelmsborg Skov ser vi på de tidlige forårsplanter, hvoraf mange er spiselige.

19. maj 2021 17:00 - 18:15

Vilhelmsborg Skov er stærkt kuperet og består overvejende af bøg. Skovbundsvegetationen er artsrig og afvekslende med mange repræsentanter for god muldbund og askesump. På en tur gennem området ser vi på de tidlige forårsplanter, hvoraf mange er spiselige.

Turleder Eva Kullberg.

Tilmelding nødvendig til: mail@evakullberg.dk

Bedervej 101, Mårslet 8320

DN Aarhus