3. marts 2021 19:00
Vinterlandskab Foto: Anna
Velkommen til årsmøde onsdag den 3. marts 2021, kl. 19.00.
På grund af de fortsatte corona-restriktioner har vi besluttet at afvikle årsmødet for 2020 digitalt (mødet er udsat fra efteråret 2020)

3. marts 2021 19:00 - 21:00

Årsmødet, som er lokalafdelingens årlige generalforsamling, har følgende dagsorden jfr. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Jan Tidemand - modtager genvalg
Martin Fritzner - modtager ikke genvalg
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Årsberetning 2020 se hjemmesiden: https://hedensted.dn.dk/om-os/årsberetninger/

Medlemsforslag skal fremsættes og begrundes skriftligt senest den 24. februar på mail til afdelingens formand, adresse: fritzner@mail.tele.dk.

For at deltage i årsmødets virtuelle møderum er tilmelding nødvendig.
Tilmeldte mødedeltagere vil få oplysninger om det virtuelle møderum på dagen for årsmødets afholdelse den 3. marts ved Jan Tidemand.

DN Hedensted