21. april 2021 19:00
Mødested: Mødet afholdes virtuelt
Foto: Niels Christian Laursen
Vores udsatte årsmøde for 2020 afholdes nu den 21. april - virtuelt

21. april 2021 19:00 - 21:00

DN Aalborg holder forsinket årsmøde for 2020 onsdag 21/4 2021 kl. 19.00 - 21.00.

På grund af Covid-19 afholdes det som videomøde på platformen Zoom med den vedtægtsbestemte dagsorden.

Formanden og bestyrelsen fortæller om de emner og problemstillinger, afdelingen har beskæftiget sig med i 2020. Dette er beskrevet i Årsberetningen 2020, der kan downloades her fra og med onsdag d. 7. april på vores hjemmeside www.dn.dk/aalborg

Herefter er der valg til de ledige pladser i bestyrelsen og som suppleanter.
Medlemmer af DN bosiddende i Aalborg Kommune er valgbare og har stemmeret. Vi opfordrer interesserede til at stille op under mødet.

DN-medlemmer kan fremsætte forslag til punkter på dagsorden for årsmødet til Martin Sloth Andersen, formand – DN Aalborg m.sloth.a@gmail.com senest onsdag d. 14. april 2021.

Der kræves tilmelding. Alle er velkomne

Et par dage før mødet, modtager du et link til selve zoom-mødet.

DN Aalborg
  • Tilmelding

    Tilmelding foretages pr. e-mail til m.sloth.a@gmail.com med dit navn og adresse. Af hensyn til en eventuel valghandling bedes du oplyse, om du er medlem af DN. Herefter vil du modtage instrukser og link til mødet.