22. august 2021 09:15
Mødested: Samkørsel fra Roskilde aftales i forbindelse med tilmelding.
Klosterruinen
Øen rummer efter naturgenopretning et rigt plante- og dyreliv og den interessante klosterruin. Medbring kikkert samt mad og drikke. Samkørsel fra Roskilde kl. 9.15, spar CO2 og plads!
Skriv til Helle på dm4.alt@gmail.com om ledige pladser el. transportønske. Betaling aftales i bilen.

22. august 2021 09:15 - 16:00

DN Roskilde beklager den hidtil forkerte tekst, som også står i Natur og Miljø. Tilmelding ER et krav OBS: Senest 19/8
og samkørsel er IKKE fra Stændertorvet, men et mere praktisk sted.

Ledere: Jess Ferdinand og Claus Helweg Ovesen.
Der er arrangeret sejlads til øen fra molen.

DN Roskilde