18. september 2021 09:00
Vi mødes på genbrugsstationen Solrødgård
Mængden af affald skal ned. Foto: DN
Kom til et arrangement på Hillerød forsyning den 18. september. Her vil der være rundvisning på Hillerød genbrugsstation og ekspert i cirkulær økonomi Marianne Bigum vil holde et højaktuelt foredrag med titlen ”Fremtidens affaldssystem – for miljøets skyld”

18. september 2021 09:00 - 11:15

Hvad er problemet med vores affald? Jo, der udvindes råstoffer, som forbruges og bagefter kasseres. Holder vores brug og smid væk kultur i længden!!!
Som borgere i Hillerød er vi heldigvis gode til at sortere vores affald, så glas, pap, papir, bioaffald og plastik kan genbruges og genbrugstrenden er i al almindelighed vokset betydeligt gennem de seneste år. Det er godt, for gennem omstilling til cirkulær økonomi, mindskes presset på klima og miljø. Det er en af de veje vi skal gå for at opfylde regeringens ambitiøse målsætning om sænkning af CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 ift. 1990.
Program:
• Vi mødes kl. 9.00 til rundvisning på Genbrugsstationen i Hillerød.
Her vil du få indblik i hvordan du sorterer og hvordan affaldet kan
genbruges
• Kl. 10 starter foredraget med Marianne Bigum, ekspert i cirkulær
økonomi.
• Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til både
Marianne Bigum og repræsentanter fra Genbrugsstationen.

DN Hillerød
  • Tilmelding

    Send en mail til vrosbo@outlook.dk og angiv hvor mange personer i kommer. De 40 pladser vil blive fordelt efter "Først til mølle princippet"
Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område