17. juni 2021 19:00
Den store parkeringsplads over for Asserbo Kro på Nyvej i Asserbo
Gederne er ‘ansat’ til at bekæmpe bævreasp, der breder sig voldsomt på Melby Overdrev Foto: Lenni Gottlieb
Kom med på blomstertur på Melby Overdrev, der er et af de få hedeområde på Sjælland.

17. juni 2021 19:00 - 21:30

Melby Overdrev er en enestående biotop, der rummer mange sjældne planter. Nikkende kobjælde, krybende pil, flere forskellige arter af gøgeurter, mosepors, hedelyng, klokkelyng og revling er alle arter, der er knyttet til denne specielle biotop. På grund af militærets tidligere ageren på overdrevet er flere områder blevet ‘forstyrret’ og har givet optimale betingelser for hedevegetationen. Aftenens tur vil uden tvivl blive ledsaget af både sanglærkens og hedelærkens sang.

DN Halsnæs
  • Tilmelding

    Tilmelding er ikke nødvendigt