6. november 2021 12:00
3550 Slangerup, Idrætsvej 5
Gå ind ad hoveddøren i Centerbygningen og videre ind til den anviste sal.
Indgang til mødelokalet. Foto: DN Frederikssund
Frokosten før Årsmødet er den hyggelige komsammen, hvor vi hilser på hinanden. Her snakkes uformelt om den aktuelle situation for natur, klima og miljø. DN Frederikssund er vært for den gratis servering til medlemmer, medens ikke-medlemmer må betale. Der serveres en kold anretning med 1 øl/vand.

6. november 2021 12:00 - 12:45

Frokosten før Årsmødet er den hyggelige komsammen, hvor DN’s medlemmer hilser på hinanden.
Der snakkes uformelt om den aktuelle situation for natur, klima og miljø - og hvordan kommunen klarer sig i kampen for at blive Danmarks vildeste kommune.
DN Frederikssund er vært for den gratis servering til medlemmer, medens ikke-medlemmer må betale 60 kr. Der serveres en kold anretning med 1 øl/vand pr. person.
Årsmødet er bestyrelsens fortælling om, hvad der er sket det seneste år og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er i h.t. DN’s vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og forslag fra medlemmer samt punktet Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.
Info: Per Seerup, tlf.20 81 52 62, frederikssund@dn.dk.

Idrætsvej 5, Slangerup 3550

DN Frederikssund
  • Tilmelding

    Tilmelding til spisningen er nødvendig. Send en mail til frederikssund@dn.dk med oplysning om deltagerens eller deltagernes navne og medlemsnummer. Er en deltager ikke medlem, oplyses deltagerens navn og mailadresse. Pris for ikke-medlems deltagelse i frokosten er 60 kr.