30. oktober 2021 13:00
P-plads på Odderholm 15, 8680 Ry, – til VENSTRE for den røde bom.
Foto: Karen og Otto Andersen
Det fredede område ligger langs Gudenå mellem Møssø og Gudensø. På det åbne landskab græsser kvæg om sommeren. Det skabet flot udsigt over Gudensø. Turen starter ved Odderholm, hvorfra der er sti til Dalgård. Fint for børn – uden klapvogn! Husk kaffen til pausen. Se mere på https://skanderborg.dn.dk

30. oktober 2021 13:00 - 16:00

Det område turen besøger, har været naturfredet siden 1973. På stedet lå gården Dalgaard. På fredningstidspunktet var bygningerne i ringe stand og blev revet ned, og vi kan stadig se, hvor Dalgaard lå. Gårdens marker er dels tilplantet med skov, dels indhegnet som en stor fold til en lille flok køer. Jorden er sandet, og dyrene har påvirket vegetationen, der nu fremstår som ”artsrigt, næringsfattigt overdrev”. Stedet er værd at besøge på alle årstider – også om efteråret.
På stien fra mødestedet til og fra Dalgaard passerer vi området, hvor dambruget ”Odderholm” lå og et stort moseområde på indersiden af et stort sving på åen.
Det anbefales at tjekke vejrudsigten og forberede sig på lidt fugtige stier.

DN Skanderborg