4. november 2021 19:00
5800 Nyborg, Østerøvej 2
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Kyst ved Nyborg Foto: Nanna Bille Adamsen
Kom til generalforsamling i din lokal forening

4. november 2021 19:00 - 22:00

Kom og hør mere om din lokaleforening. Du kan samtidig blive klogere på, hvordan du anlægger din egen sommerfuglehave - vi har nemlig inviteret sommerfugleeksperten Michael Stoltze.

Dagsordenen for årsmødet er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge
før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige,
hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter
ønsker herom.

Østerøvej 2, Nyborg 5800

DN Nyborg
  • Tilmelding ikke nødvendig