18. november 2021 19:00
8586 Ørum, Skolebakken 43
Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune holder årsmøde torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 - 22.00 i Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs.

18. november 2021 19:00 - 22:00

Ved årsmødet vil der blive givet orientering om afdelingens arbejde i det forløbne år. Der har været rigtig mange og meget forskellige sager, som afdelingen har arbejdet med. Her kan bl. a. nævnes de store solcelleanlæg, Veggerslev Vandværk og den igangværende såkaldte hvilende fredning af Hevring Hede, militærområdet ved Hevring.

Skolebakken 43, Ørum 8586

DN Norddjurs
  • Tilmelding ikke nødvendig