21. oktober 2021 19:00
4573 Højby, Ellingebjergvej 1
Årsmødet afholdes på Hotel Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby (kortet er ikke opdateret korrekt!)
Havbunden i Isefjorden syd for Munkholmbroen i 2016. Sådan ser der desværre ikke ud længere... Foto: Jan Henningsen
Årsmøde med oplæg om tilstanden i Isefjorden.
Jan Henningsen vil vise fotos af den skræmmende udvikling i fjorden gennem de seneste år - fotograferet under vandets overflade og fra luften.

21. oktober 2021 19:00 - 22:00

Årsmødet vil blive indledt med et oplæg om tilstanden i Isefjorden, hvor Jan Henningsen vil vise sine fantastiske undervandsfotos og dronefotos, og fortælle hvordan han har oplevet udviklingen gennem de seneste år.
Marinbiolog Gunni Ærtebjerg vil bagefter sætte udviklingen i et større nationalt perspektiv.

Derefter årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne, dvs.:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5. i vedtægterne.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.

Hvis du har lyst til at indgå i bestyrelsen - eller på anden måde bidrage til det lokale arbejde med natur og miljø - kan du kontakte Henrik Grüttner på tlf. 4020 3464 - eller skrive til odsherred@dn.dk.

Ellingebjergvej 1, Højby 4573

DN Odsherred
  • Tilmelding

    Af hensyn til bestilling af kaffe/te og kage bedes man tilmelde sig på odsherred@dn.dk