31. marts 2019 10:00
Vi mødes i Danmarksgade 8 (Vojens), hvor Forum Vojens har til huse. Der er P-pladser i gården

31. marts 2019 10:00 - 12:30

Forum Vojens slutter op om årets store affaldsindsamlingsdag.
Vi håber, mange frivillige børn og voksne vil være med og prøver at finde de steder i byen, der trænger mest.

Calle Simonsen
Forum Vojens