27. oktober 2021 19:00
2970 Hørsholm, Selmersvej 13
-
Der afholdes årsmøde i henhold til DNs forretningsorden.
Mødet indledes med et foredrag om "Naturoplevelser på flaske - om den simple kunst at lave kryddersnaps af vilde urter og bær".
Alle interesserede er velkommen. Gratis adgang til foredraget.
Årsmødet kl. 20 kun for medlemmer.

27. oktober 2021 19:00 - 22:00

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Stk. 4. Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

Selmersvej 13, Hørsholm 2970

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig