19. september 2021 10:00
Mødested: Kløvenhøj,(x;y: 466787;6284349), hvorfra vi går de ca. 800 meter mod vest ned til området.
Her er chancen for at høre om et spændende naturplejeprojekt, og være med til at udføre nogle af de nødvendige arbejdsopgaver.

19. september 2021 10:00 - 12:30

Thisted Kommune inviterer til naturplejearrangement i Brokær ved Kløvenhøj. Thisted Kommune har i projektet ”Rigkilde Life” samarbejdet med lodsejere om at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær og kildevæld. I samarbejde med DN Thy afholdes nu et arrangement i projektområdet ved Kløvenhøj, hvor Thisted Kommune fortæller om Rigkilde projektet, og formålet med naturplejen, og DN´s sommerfugleambassadør fortæller om hvad naturplejen betyder for sommerfugle og arternes levevis og udbredelse. Efterfølgende udfører vi naturpleje med de naturplejeredskaber Thisted Kommune medbringer i ”Rigkilde-traileren”; en grejbank som kvit og frit kan lånes af private lodsejere og foreninger, der ønsker at udføre naturpleje. Traileren indeholder bl.a. leer, buskryddere, motorsave, ørnenæb og sikkerhedsudstyr, og vi går til værks mod opvækst der truer området ved tilgroning.
Husk gummistøvler og praktisk tøj.
Thisted Kommune byder på sandwich og vand som afslutning kl 12.30.

DN Thy
  • Tilmelding

    Tilmelding: Senest den 16. september kl. 12.00 til Anja Sørensen, tlf 29415569 Max. 20 deltagere.