1. marts 2022 11:00
P-plads OVERFOR indgang til dyreinternatet Darupvej 131, 4000 Roskilde Kl. 11.00 – 12.30
Gæslinger så småt i gang Foto: Bjørn Petersen
Turens formål er at følge årets gang i en tidligere grusgrav og se hvordan naturen langsomt, men sikkert ”overtager” området.

1. marts 2022 11:00 - 12:30

Turen, der er ca. 2 km lang, tager godt og vel en 1 time, og forventes foreløbig gentaget første tirsdag i måneden. Medbring kikkert, der er mange vandfugle især på den af de 3 øer, som i efteråret 2018 blev ryddet for bevoksning. Vi slutter turen i et af de opsatte shelters, nyder medbragt frokost/kaffe og får en snak om, hvad vi så. Tilmelding ikke nødvendig.

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig