4. november 2021 18:00
2900 Hellerup, Maglegård Skol...
Vil du også vide, hvad spidskandidaterne til Kommunalvalget 2021 har at sige om Gentofte som grøn kommune; har at sige til Øresund, til klima og til trafikstøj? Og vil du også være med til årets årsmøde i DN Gentofte? Så sæt kryds d. 4. november.

4. november 2021 18:00 - 21:00

Nu er det uigenkaldeligt efterår og derfor tid til årsmøde i lokalafdelingen.

Trods efterdønninger af Corona har DN Gentofte haft travlt med diverse høringssvar til bl.a. kommuneplan- og lokalplanforslag for Vilvorde. Og vi har endelig igen kunnet afholde høslet ved Gentofte Sø, flagermusetur samme steds, Hop i Havet event ved Skovshoved Havn og kronhjortetur i Dyrehaven.

Hvert fjerde år gennemføres årsmødet i en kort version for at give plads til et efterfølgende valgmøde op til det forestående kommunalvalg.

Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforenings Gentofte afdeling
Torsdag den 4. november kl. 18.00

Dagsorden, jf. § 5, stk. 4, i DNs vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Evt. forslag ad pkt. 4 skal indleveres med begrundelse til formanden Ulrik Reeh til ur@vegtech.dk senest 28. 10. 2021.DN Gentoftes valgmøde KV21 om natur, miljø og klima
- Hvordan gør v

Maglegård Skolevej 1, Hellerup 2900

DN Gentofte
  • Tilmelding ikke nødvendig