12. marts 2022 10:00
8410 Rønde, Grenåvej 14
Den vestlige P-plads ved Kalø Gods
Foto: Sebastian Jonshøj
Botanisk vandring ved Kalø Gods og Ringelmose Skov, med fokus på bestemmelse af træer og buske i vintertilstand

12. marts 2022 10:00 - 13:00

Vinterhalvåret er dvaletid for træer, buske og urter. De forskellige planter har hver deres strategi for at overleve de frostfyldte vintermåneder.

På turen vil vi se på de vedplanter med og uden blade, på vinterstandere og på alt fremspirende grønt herunder også mosser, vi møder på vor vandring. Dels i godset have og dels i de levende hegn langs Fægyden til Ringelmose Skov. Herfra returnerer vi til Kalø Gods ad Kirkebakken, Kaløvej, Molsvej og Grenåvej og undersøger vedplanterne og andre planter undervejs.

Turleder: Peter Wind

Kontakt: Eva Kullberg, tlf: 2169 8223

Påklædning efter vejret. I tilfælde af snestorm aflyses turen.

Litteraturforslag: Frederiksen, S. & Johansen, B. 2012: Vinterbotanik. – Episilon. København. & Christensen, K.I. 2009: Nåletræer i Danmark og Norden. – Dansk Dendrologisk Forening & Natur og Ungdom.

Grenåvej 14, Rønde 8410

DN Aarhus
  • Tilmelding ikke nødvendig