20. marts 2022 08:00
3450 Lillerød, Allerød Statio...
På Allerød St.
Søndag d. 20. marts 2022 fra kl. 8:00 – ca. 18:00
Vi skal opleve smukke landskaber, søer og en natur-rig mosaik af skov og natur-enge og håber at se det særdeles artsrige fugle- og dyreliv med arter som havørn, kongeørn, glenter, ravne, høge, spætter, vildsvin, kronhjort, dådyr og rådyr.

20. marts 2022 08:00 - 18:00

Tag med DN- og Foreningen Norden- Allerød afdelinger på forårs bustur til det skønne Skåne
Det centrale sydlige Skåne er på mange måder meget forskelligt fra Sjælland. Her er kuperet med meget skov og mange søer, opdyrkningsgraden er lavere og her bor langt færre mennesker end på Sjælland. Samtidig har de Skånske godser og herregårde meget store jordtilliggender med et rigt dyre- og planteliv.
På turen vil vi koncentrere os om det natur-rige sø- og skovområde i og omkring ’Romeleåsen’, geologisk en ’horst’, der rejser sig imponerende over det lavtliggende, is-elv afstrømingsområde, der i dag rummer søerne Krankesjön, Vombsjön og Søvdesjön.
På turen vil der være kortere gåture til udsigtspunkter og andre seværdigheder, hvorfor turen ikke er for stærkt gangbesværede, men kan klares af alle normalt gående.
Pris for turen er: Dkk. 650,- for medlemmer af DN. Prisen omfatter: Turistbus med toilet fra Allerød St-retur, guidning, en let frokost med kaffe og kage.

Allerød Stationsvej 4, Lillerød 3450

DN Allerød
  • Tilmelding

    Tilmelding SKAL ske til: Lisbeth Grum-Schwensen træffes. 28145498 mellem 18-20 Email: lisbethgrumschwensen@gmail.com Betaling på konto nr.: 5358 0248983 Foreningen Norden Allerød Ved betaling skal du: Oplyse navn, emailadr., tlf.nr. Oplys om du er medlem af DN. Du er først tilmeldt når du har betalt.