11. april 2022 18:30
9560 Hadsund, Thygeslundvej 60
Mødested: Gårdspladsen
Blå anemoner
Tur lang Mariager Fjord hvor der flere steder er blå anemoner.

11. april 2022 18:30 - 20:00

Turen går langs våd fjordeng og tilbage op og ned ad skovens dale.
Anemoneturen er gratis og uden tilmelding og inkluderer lidt om stedets drift og historie ved Morten Høegh Guldberg.
Langs Mariager Fjord er der flere steder tæt på kystskrænterne blå anemoner. I skoven ved Thygeslund findes de også. Vi ser på blomstrende blå anemoner (Hepatica nobilis). Artsnavnet nobilis fører os videre til skovens mange træer bl.a. nobilis. Og på en 2-3 km travetur på og udenfor stier vil vi også se karpaterbøge-, ege-, og kirsebærtræer samt douglasgran.
Midtvårens blomsterflor i skovbunden domineres af hvid anemone, men også mange andre – og måske gul anemone på frodig muldbund.
Turleder : Skovejer Morten Høegh Guldberg og Svend Grønkjær Madsen, DN Mariagerfjord.
OBS: Beklædning og fodtøj efter vejrliget. Husk evt. kikkert!

Thygeslundvej 60, Hadsund 9560

DN Mariagerfjord
  • Tilmelding ikke nødvendig