5. marts 2022 09:00
Vi mødes ved indgangen til Monnet, over for Monnetvej 8.
Edderfugl. Foto: Poul Brugs.
Guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder, inden det fredede område lukker for yngleperioden.

5. marts 2022 09:00 - 12:00

Vi kan være heldige at se bl.a. havørn, vandrefalk og mosehornugle - samt flokke af rastende ande- og vadefugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, edderfugl, hvinand, toppet skallesluger, storspove, hjejle, vibe og almindelig ryle. Vi kan også være heldige at se snespurv.
Medbring madpakke og noget varmt at drikke.
Husk gummistøvler!
Turledere er Flemming Hansen og Christina Åkerman.
Turen er gratis, og alle er velkomne!
Kontaktperson er Flemming Hansen, tlf. 4224 0070

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig