24. februar 2024 10:00
Svendbjerggårdsvej i Biersted, lige i svinget hvor Banestien starter.
Februar 2024 - tilgroning med grå-pil. Foto: Søren Rosenberg
Tilbage i 2013 var Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt afdeling tovholder for et Grønt Partnerskab, som gik ud på at genskabe levevilkår for padder omkring Biersted. Flere vandhuller blev gravet og andre blev renset op og ved et af vandhullerne blev der lavet en lille Natursti.

24. februar 2024 10:00 - 13:00

Tiden er nu kommet, hvor vandhullet langs med Banestien, sydøst for Biersted, kræver vandløbspleje med nedskæring af grå-pil.
Vi koncentrerer os med at skære gråpil på især sydsiden af vandhullet, så sollyset kan nå ind og varme vandhullet op, for fortsat at være et godt levested for padder. Alt materialet bliver samlet sammen og slæbt op til Banestien hvor kommunen senere afhenter det.
Vandhullet er meget klar, med en hård bund af mergel.
Der er fine observationer fra dette vandhul af lille vandsalamander, butsnudet frø og den sjældne løgfrø er også registreret i vandhullet.
DN Jammerbugt har redskaberne, dvs. brug af kraftige ørnenæb, grensave og motorsav.
Husk en stor fordel med gummistøvler.
Vandløbsplejen er i samarbejde med Jammerbugt Kommune som afhenter materialet.
Der bydes på boller og kaffe til de aktive :-)

DN Jammerbugt
  • Tilmelding ikke nødvendig