19. juni 2022 10:00
4791 Borre, Fyrvej 8
Mødested: P-pladsen ved Møns Fyr.
Lav biodiversitet på dyrkede marker og vejsider. Foto: Bo Kayser
Der tales meget om biodiversitet. Prøv selv at sammenligne gode og dårlige områder. Vi undersøger tre områder på Østmøn. Medbring papir, blyant og gerne 2m tommestok.

19. juni 2022 10:00 - 13:00

I Vordingborg Kommune er flere marker de senere år lagt om fra landbrugsdrift til overdrev/enge. Hvor mange plantearter kan du finde på 1/4 m2? Hvor mange sommerfugle og fugle (arter og antal) ser du? De oplysninger giver et simpelt mål for biodiversiteten.

Vi sammenligner en dyrket mark, et gammelt overdrev og et nyomlagt areal.

Fyrvej 8, Borre 4791

DN Vordingborg
  • Tilmelding ikke nødvendig