21. juni 2022 19:00
4791 Borre, Klintholm Alle 1
Klintholm Alle 1. Du kører ind af porten og parkerer i gården.
Foto: Inger Marie Kirketerp Scavenius.
Denne dag byder Godsejer Inger Marie Scavenius velkommen og fortæller om godsets tanker og erfaringer med omlægning på Klintholm Gods.
Vi hører om arbejdet med at omlægge konventionelle marker til holistisk græssede overdrev, som giver plads til talrige urter og blomster.

21. juni 2022 19:00 - 21:00

Turen starter lige indenfor porten på Klintholm Alle 1. Her parkerer vi og lytter til Inger Maries introduktion. Herefter går vi et kort stykke for at møde de græssende kreaturer i det smukke landskab. Her græsses ”i striber” og et nyt areal tages i brug hver 3. dag.
Tilbage i gården er der mulighed for at besøge gårdbutikken.
Herefter kører vi længere mod øst for at besøge eksempler på overdrev, der helårsgræsses. Her håber vi, at kunne nyde de mange blomster, der netop tilgodeses af denne græsningsform.
Alle er velkomne.
Tag tøj på efter vejret og solidt fodtøj. Medbring selv kaffe/te,
DN-Vordingborg byder på kage.
Mødested: Klintholm Alle 1 ind gennem porten.
Første del af turen er også egnet til rollator, anden del i bakkerne er ikke.
Arrangører: Klintholm Gods v. Inger Marie Kirketerp Scavenius Og Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg.
Ved spørgsmål, kontakt: Ditte Lautrup-Larsen, lautrup-larsen@webspeed.dk 40778760

Klintholm Alle 1, Borre 4791

DN Vordingborg
  • Tilmelding ikke nødvendig