19. juni 2022 10:00
Mødested: P-pladsen ved skoven for enden af Hønsehalsvej ved Løserup.
Plettet gøgeurt er en orkide og blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august. Den er almindelig i nord- og vestjylland, men er ellers ret sjælden.
Kom med til De vilde Blomsters dag i Hønsehals Skov og enge ved Udby Vig på Tuse Næs. Vi mødes søndag den 19. juni klokken 10.00 på P-pladsen for enden af Hønsehalsvej ved Løserup

19. juni 2022 10:00 - 12:30

Hønsehals Skov var forstligt dyrket indtil for 20-30 år siden, hvor flere skovparter blev udlagt til urørt skov. I dag ses tydelige forskelle på floraen. Siden er der også etableret skovgræsning i en del af skoven. På engene, som grænser op til Udby Vig, findes en rig flora, der nogle steder er præget af karakteristisk strandengsvegetation, mens andre steder præges af kalkholdigt ferskvand med rigkær, som bl.a. rummer flere orkidéarter.

Turledere: Finn Bjerregaard og Helene Meden Hansen
Arr.: DN afd. Holbæk i samarbejde med NVNF (Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening) og Turlandet Tuse Næs.

DN Holbæk
  • Tilmelding ikke nødvendig