23. maj 2022 19:00
4000 Roskilde, Hørhusene 62
p-pladsen ved regnvandsbassinet: Hørhusene 62.
Gedebæksrenden i den urørte Rørmose Foto: Bjørn Petersen
Rørmosen er en af naturperlerne ved Roskilde med rigt plante- og dyreliv, bl.a. mange nattergale.
Kom med på et par timers naturvandring for at se og høre meget af det, man kan opleve i mosen.

23. maj 2022 19:00 - 21:00

Vi mødes med biolog Claus Helweg Ovesen, DN i Roskilde på p-pladsen ved regnvandsbassinet: Hørhusene 62.
Kom i solidt fodtøj, der kan være vådt. Medbring gerne kikkert.

Hørhusene 62, Roskilde 4000

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig